Novelty Ribbon

#40 Sheer Maple Ribbon/GREEN/25 yds
$18.20

#40 Sheer Maple Ribbon/GREEN/25 yds

SKU :2115-990-66

#40 Sheer Snowflakes Ribbon/25 yds/BLUE/PATTERN C
$18.20

#40 Sheer Snowflakes Ribbon/25 yds/BLUE/PATTERN C

SKU :2114-992-66

#40 Sheer Snowflakes Ribbon/25 yds/RED/PATTERN B
$18.20

#40 Sheer Snowflakes Ribbon/25 yds/RED/PATTERN B

SKU :2114-991-66

#40 Wired Autumn Leaves Ribbon/25 yds/Pattern A
$18.20

#40 Wired Autumn Leaves Ribbon/25 yds/Pattern A

SKU :2084-990-66

#40 Wired Autumn Leaves Ribbon/25 yds/Pattern B
$18.20

#40 Wired Autumn Leaves Ribbon/25 yds/Pattern B

SKU :2084-991-66

#40 Wired Gingerbread Ribbon/BEIGE, PATTERN A/25yds
$18.20

#40 Wired Gingerbread Ribbon/BEIGE, PATTERN A/25yds

SKU :2094-990-66

#40 Wired Gingerbread Ribbon/RED, PATTERN B/25yds
$18.20

#40 Wired Gingerbread Ribbon/RED, PATTERN B/25yds

SKU :2094-991-66

#40 Wired Holly Berry Ribbon/PATTERN A/25 yds
$13.95

#40 Wired Holly Berry Ribbon/PATTERN A/25 yds

SKU :2097-990-66

#40 Wired Modern Satin Ribbon/SQUARES/25 yds
$18.20

#40 Wired Modern Satin Ribbon/SQUARES/25 yds

SKU :2100-991-66