Metallic Bows

#40 Eight Loop Elite Metallic Bow/ANTIQUE GOLD
$44.10

#40 Eight Loop Elite Metallic Bow/ANTIQUE GOLD

SKU :2029-675-53

#40 Eight Loop Glitter Poly Satin Bow/GOLD
$32.55

#40 Eight Loop Glitter Poly Satin Bow/GOLD

SKU :2047-675-53

#40 Eight Loop Glitter Poly Satin Bow/SILVER
$32.55

#40 Eight Loop Glitter Poly Satin Bow/SILVER

SKU :2047-012-53

#40 Six Loop Elite Metallic Bow/ANITQUE SILVER
$43.65

#40 Six Loop Elite Metallic Bow/ANITQUE SILVER

SKU :2029-012-52

#40 Six Loop Elite Metallic Bow/ANTIQUE GOLD
$43.65

#40 Six Loop Elite Metallic Bow/ANTIQUE GOLD

SKU :2029-675-52

#40 Six Loop Glitter Poly Satin Bow/GOLD
$35.00

#40 Six Loop Glitter Poly Satin Bow/GOLD

SKU :2047-675-52

#40 Six Loop Glitter Poly Satin Bow/SILVER
$35.00

#40 Six Loop Glitter Poly Satin Bow/SILVER

SKU :2047-012-52

#40 Six Loop Wired Furry Metallic Bow/GREEN+GOLD
$66.50

#40 Six Loop Wired Furry Metallic Bow/GREEN+GOLD

SKU :2092-990-52

#40 Six Loop Wired Furry Metallic Bow/GREEN+RED
$66.50

#40 Six Loop Wired Furry Metallic Bow/GREEN+RED

SKU :2092-992-52